Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών

Ετήσια Παρουσίαση Εγκατεστημένων Μονάδων Παραγωγής

Ο Πίνακας παρουσιάζει τις εγκατεστημένες Μονάδες Παραγωγής στους Αδειοδοτημένους Σταθμούς Παραγωγής για τα έτη 2002 - 2012.

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

 Εγκατεστημένη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος (MW) 

Τύπος Μονάδας

2012*

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 Η/Σ Μονής (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

120

150

180

180

180

180

180

180

180

180

180

 Αεριοστρόβιλοι

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

 MEK Προσωρινές

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ APR

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

425

335

330

330

330

330

330

330

330

330

330

 Η/Σ Δεκέλειας (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

 Μονάδες Εσωτερικής Καύσης

100

100

100

50

50

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ Προσωρινές

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW) 

520

520

460

410

410

360

360

360

360

360

360

 Η/Σ Βασιλικού (ΑΗΚ)

 Ατμοστρόβιλοι

0

0

390

390

390

390

260

260

260

260

260

 Αεριοστρόβιλοι

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

 Εγκαταστάσεις Συνδυασμένου Κύκλου

220

110

0

220

220

0

0

0

0

0

0

0

 ΜΕΚ Προσωρινές

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

437,5

107,5

647,5

647,5

427,5

427,5

297,5

297,5

297,5

297,5

297,5

 Η/Σ Τσιμεντοποιίας Βασιλικού (Αυτοπαραγωγός)

 Μονάδες Εσωτερικής καύσης

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

0

6

0

6

0

0

0

0

0

 Σύνολο (MW)

11

11

11

11

11

11

6,0

6,0

6,0

6,0

0

Συνολική Εγκατεστημένη Ικανότητα

Παραγωγής Ισχύος (MW)

 

1393,5

 

973,5

 

1448,5

 

1178,5

 

1178,5

 

1128,5

 

993,5

 

993,5

 

993,5

 

993,5

 

987,5

 

* Παρακαλώ βλέπε σημειώσεις σε σχέση με το κάθε αναφερόμενο έτος. 

 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος