Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Οργανισμοί στην Κύπρο

1. Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου  www.cie.org.cy

2. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  www.mcit.gov.cy

Οργανισμοί στην Ελλάδα

1. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  www.cres.gr

2. Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας  www.hellasres.gr

3. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας  www.eletaen.gr

Οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ανανεώσιμες Πηγές www.caddet-re.org

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ec.europa.eu

    * Νέες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες  ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm

3. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  www.erec.org

4. Κέντρο Πληροφοριών Ενέργειας  www.iea.org

5. The European Forum for Renewable Energy Sources  www.eufores.org

6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αιολικής Ενέργειας (EWEA)  www.ewea.org

7. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Βιομάζας (AEBIOM)  www.aebiom.org

8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Βιομηχανίας Φωτοβολταϊκών (EPIA)  www.epia.org

9. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μικρής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (ESHA)  www.esha.be

10. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωθερμικής Ενέργειας (EGEC)  www.egec.org

11. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας (ESTIF)  www.estif.org

12. Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία Ερευνητικών Κέντρων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (EUREC Agency)  www.eurec.be

13. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας www.eurosolar.de

Διεθνείς Οργανισμοί

1. Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας  www.irena.org

2. Παγκόσμια Σύγκλητος/ Δίκτυο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (WREC/ WREN)  www.wrenuk.co.uk

3. Παγκόσμιο Συμβούλιο για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (WCRE)  www.wcre.de

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος