Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Σύντομη Περιγραφή του Συστήματος Μεταφοράς

FIZ_out2Η Ηλεκτρική Ενέργεια που παράγεται από τους τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου μεταφέρεται μέσω του δίκτυου Μεταφοράς υψηλής τάσης (132kV και 66kV) σε Υποσταθμούς Μεταφοράς κοντά στα αστικά και βιομηχανικά ή άλλα κέντρα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στους υποσταθμούς Μεταφοράς η υψηλή τάση μετατρέπεται σε μέση τάση 11kV η οποία με εναέρια και υπόγεια όδευση καταλήγει σε Υποσταθμούς Διανομής για την τροφοδοσία των πλείστων καταναλωτών σε τάση 415V, 50Hz.

Το δίκτυο Μεταφοράς έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τη μέγιστη δυνατή ζήτηση του Συστήματος, που για την περίοδο 2013-2022 αναμένεται να είναι της τάξης των 1165 ΜW.

 

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις Μεταφοράς κατά το τέλος του 2012 ήταν όπως φαίνονται πιο κάτω:

 

Περιγραφή

Μονάδα

Σε Λειτουργία 31/12/2012

Γραμμές Μεταφοράς 220kV που λειτουργούν σε 132kV

km

45,40*

Γραμμές Μεταφοράς 132kV

km

465,93*

Υπόγεια Καλώδια 132kV

km

154,27*

Υπόγεια Καλώδια 132kV που λειτουργούν σε 66kV

km

8,12*

Υπόγεια Καλώδια 66kV

km

2,35*

Γραμμές Μεταφοράς 132kV που λειτουργούν σε 66kV

km

136,89*

Γραμμές Μεταφοράς 66kV

km

262,7*

Διαζυγικοί Μετασχηματιστές 132/66kV

Αρ.

13

 

MVA

648

Μετασχηματιστές Υποβιβασμού 132/11kV

Αρ.

94

 

MVA

3.152

Μετασχηματιστές Υποβιβασμού 66/11kV

Αρ.

56

 

MVA

588

Υποσταθμοί

Αρ.

64

* Μήκος Διαδρομής

Transmission Substation FIZ-Larnaca

FIZ_out_1


 AyNapa1

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος