Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Οργανισμοί Σχετικοί με την Αγορά

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) -www.cera.org.cy

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είναι ανεξάρτητη Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας που συστάθηκε με βάση τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003. Έχει εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες στον Τομέα της Ενέργειας που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη χορηγία ή ανάκληση αδειών παραγωγής ηλεκτρισμού, την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στον τομέα της Ενέργειας με απώτερο στόχο την κατ’ ακολουθία μείωση των τιμών, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών καθώς επίσης και τη ρύθμιση των διατιμήσεων και χρεώσεων διαφόρων υπηρεσιών σχετικών με τη μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού.

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ENTSO-E) -www.entsoe.eu

Ο ETSO είναι διεθνής ένωση, που δημιουργήθηκε το 1999 ως η κατεξοχήν Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ανεξάρτητων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, με μέλη 32 ανεξάρτητες επιχειρήσεις από τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ο ΔΣΜ Κύπρου έχει καλωσοριστεί ως πλήρες μέλος του συμβουλίου ETSO το Σεπτέμβριο του 2005.

Όλες οι αποφάσεις στον ETSO λαμβάνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee), η οποία συνεδριάζει κάθε μήνα, και από τη Γενική Συνέλευση (General Assembly), η οποία συνεδριάζει μία φορά το χρόνο.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) -www.eac.com.cy

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι ανεξάρτητος Ημικρατικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1952 για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Κύπρο. Στο παρόν στάδιο είναι ο μόνος οργανισμός στην Κυπριακή Δημοκρατία - εξαιρουμένων αυτών βορείως της νεκρής ζώνης, όπου το Κράτος δεν ασκεί έλεγχο - που δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά Κείμενα/ Διαγράμματα/ Παραστάσεις

Παρουσίαση του ρόλου των Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ταινία μικρού μήκους (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά).
 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος