Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Μεταβατικές Ρυθμίσεις Αγοράς

Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου

Με τροποποίηση του άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.122 (Ι), έχει δοθεί η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, με την έγκριση του Υπουργού, να εκδώσει ρυθμιστική απόφαση για τη μεταβατική ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού. Η μεταβατική ρύθμιση παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Η ΡΑΕΚ εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 με την οποία η μεταβατική ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Εξέδωσε επίσης Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού και μια σειρά από άλλες σχετικές αποφάσεις. Κατάλογος με την Ρυθμιστική Απόφαση, τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, ο ΔΣΜΚ καθορίζεται ως υπεύθυνος εφαρμογής της Μεταβατικής Ρύθμισης. Ο ΔΣΜΚ καθόρισε την διαδικασία ένταξης και τα σχετικά έντυπα αίτησης ένταξης τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Δημοσιεύεται επίσης κατάλογος με παραμέτρους που περιέχονται στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και τις ιστορικές τιμές εκκαθάρισης των αποκλίσεων.

 

Διαδικασία Ένταξης

 

Παράμετροι και τιμές Μεταβατικών Ρυθμίσεων

Παράμετροι ΚΜΡ.pdf

 

Αποφάσεις ΡΑΕΚ

Κανονισμοί και Αποφάσεις ΡΑΕΚ.pdf

 

Ανοικτή Ημερίδα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων διοργανώνουν ανοικτή ημερίδα με θέμα:

Εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου – Σχεδιασμός Λειτουργίας

 

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 17:00 – 19:00

Πανεπιστήμιο Frederick, Γ. Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 

Αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπουλος», Νέο Κτήριο (1ος Όροφος)

 

Στην ημερίδα, εκ μέρους του ΔΣΜΚ ο Διευθυντής ΔΣΜΚ Δρ. Χρίστος Τρίαρος θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρνάβα θα δώσει παρουσίαση με θέμα Ανάλυση του νέου πλαισίου μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Παρουσίαση 21_03_2018.pdf

 

 

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος