Ελληνικά / English
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Επικουρικές Υπηρεσίες

Επικουρικές Υπηρεσίες είναι οι αναγκαίες υπηρεσίες για την καλή και αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήµατος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Έλεγχος Συχνότητας
  • Ρύθµιση Τάσης
  • Λειτουργικό Περιθώριο
  • Επανεκκίνηση µετά από Ολική Σβέση.
     

Οι Επικουρικές Υπηρεσίες παρέχονται συλλογικά από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισµού για τους πελάτες τους, επιπρόσθετα της παροχής, προµήθειας, µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζοντας έτσι την Ποιότητα Ισχύος.

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, ο Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου έχει τον εποπτικό έλεγχο όλων των Επικουρικών Υπηρεσιών και καθορίζει ποιες Επικουρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται, πότε και από ποιον.

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος