Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γενικά

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί την πλατφόρμα συναλλαγών για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγούς, προμηθευτές και μεγάλους καταναλωτές συνδεδεμένους με το σύστημα μεταφοράς. Πέραν των συναλλαγών για την ενέργεια, εντός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζονται και αποζημιώνονται όλες οι υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, όπως οι επικουρικές υπηρεσίες, και η επάρκεια ικανότητας παραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα.

Με βάση το άρθρο 58 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας του ηλεκτρισμού. Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Προμήθεια Ηλεκτρισμού

Με διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 44 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνεται από την 1.1.2014 για όλους τους καταναλωτές. Ο κάθε καταναλωτής είναι ελεύθερος να επιλέξει τον Προμηθευτή του για την παροχή ηλεκτρισμού. Για την προμήθεια ηλεκτρισμού σε καταναλωτές απαιτείται η έκδοση άδειας ή εξαίρεση άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Για τη συμμετοχή του Προμηθευτή στην Αγορά Ηλεκτρισμού απαιτείται η ένταξή του ως Συμβαλλόμενο Μέρος στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. Προς το παρόν ο μοναδικός Προμηθευτής είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει την ευθύνη να καλύπτει όλους τους καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν να εξεύρουν Προμηθευτή (Καθολική Υπηρεσία).

Παραγωγή Ηλεκτρισμού

Όπως και για την Προμήθεια, έτσι και για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού απαιτείται η έκδοση άδειας ή εξαίρεση άδειας Παραγωγής Ηλεκτρισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο. Για τη συμμετοχή του Παραγωγού στην Αγορά Ηλεκτρισμού απαιτείται η ένταξη του ως Συμβαλλόμενο Μέρος στο Πλαίσιο Σύμβασης των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Η παραγωγή ηλεκτρισμού μπορεί να γίνεται με συμβατικές πηγές ενέργειας (καύσιμα) ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η παραγωγή από ΑΠΕ και η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) έχουν προτεραιότητα πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς.

Οι Παραγωγοί που είναι συνδεδεμένοι στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Σύστημα Διανομής Μέσης Τάσης είναι οι ακόλουθοι:

 

Παραγωγός

Εγκατεστημένη Ισχύς (MW)

Πρωτογενής Πηγή Ενέργειας

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

1478

Ορυκτά Καύσιμα

(Μαζούτ και Ντίζελ)

Αιολικό Πάρκο «Ορείτες»

82

Αιολική Ενέργεια

Αιολικό Πάρκο «Αγία Άννα»

20

Αιολική Ενέργεια

Αιολικό Πάρκο «Αλέξιγρος»

31,5

Αιολική Ενέργεια

Αιολικό Πάρκο «Κόσιη»

10,8

Αιολική Ενέργεια

Αιολικό Πάρκο «Καμπί»

2,4

Αιολική Ενέργεια

Αιολικό Πάρκο «ΑΕΟΛΙΑΝ»

10,8 

Αιολική Ενέργεια

 

Υπάρχουν επίσης αρκετοί ενδιαφερόμενοι για σύνδεση με το δίκτυο και συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρισμού, τόσο με συμβατικές όσο και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βασικές Πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο διέπεται από διμερή συμβόλαια μεταξύ των Παραγωγών και των Προμηθευτών (των Συμμετεχόντων). Λειτουργεί επίσης η Αγορά Ισοζυγισμού όπου οι Παραγωγοί και οι Προμηθευτές πωλούν και αγοράζουν ενέργεια για να μπορεί ο ΔΣΜΚ να εξισορροπεί συνεχώς την παραγωγή με τη ζήτηση.  Η Αγορά Ισοζυγισμού βασίζεται στις Προσφορές για Αγορά ή Πώληση Ενέργειας από τους Συμμετέχοντες. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου αποδέχεται τις Προσφορές με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους για τον ισοζυγισμό. Ο ισοζυγισμός της ενέργειας είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού.

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διασφαλίζει από τους Συμμετέχοντες τις Επικουρικές Υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Αυτές είναι, σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, το Λειτουργικό Περιθώριο (εφεδρεία), η Ρύθμιση της Συχνότητας, η Ρύθμιση της Τάσης και η Επανεκκίνηση μετά από Ολική Σβέση. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου επιβάλλει στους Προμηθευτές τέλη για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τέλη Χρήσης Δικτύου Μεταφοράς
  • Τέλη Χρήσης Δικτύου Διανομής
  • Επικουρικές Υπηρεσίες
  • Κόστος Διασφάλισης Επάρκειας Ικανότητας Παραγωγής
  • Τέλος για ανάκτηση του κόστους λειτουργίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Να σημειωθεί ότι οι Κανόνες Αγοράς περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις στους Συμμετέχοντες που προκύπτουν από την εκκαθάριση της αγοράς όπως οι αποκλίσεις παραγωγών και προμηθευτών, οι απώλειες συστήματος, κόστη παραβάσεων κ.ά. Για το σκοπό αυτό οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβουλεύονται τους ισχύοντες Κανόνες Αγοράς.

Με τα έσοδα τα οποία εισπράττει από τους Προμηθευτές, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου αποζημιώνει τους παρόχους της κάθε υπηρεσίας.

 

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος