Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Σύνδεσμοι για Ηλεκτρική Ενέργεια

Παραθέτονται χρήσιμοι τοπικοί, ελληνικοί, ευρωπαϊκοί, διεθνείς και άλλοι σύνδεσμοι οργανισμών αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια.


Οργανισμοί στην Κύπρο

1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  www.mcit.gov.cy

2. Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου  www.cie.org.cy

3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου  www.cera.org.cy

4. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου  www.eac.com.cy

Οργανισμοί στην Ελλάδα

1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  www.rae.gr

2. Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) www.admie.gr

3. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.  www.dei.gr

4. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.  www.depa.gr

5. Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  www.iene.gr

Οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.  Οργανισμός Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) www.entsoe.eu

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ec.europa.eu

3. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  publications.europa.eu

4. Κοινοτική Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξής   cordis.europa.eu 

5. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Προώθηση της Συμπαραγωγής  www.cogen.org

6. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας www.ewea.org

Διεθνείς & Άλλοι Οργανισμοί

1. Διεθνής Αντιπροσωπεία Ενέργειας  www.iea.org

2. Διεθνές Φόρουμ Ενέργειας  www.iefs.org

3. Σύνδεσμος Ενεργειακής Αποδοτικότητας  energyefficiencyassociation.org

4. Διοίκηση Πληροφόρησης για την Ενέργεια (EIA)  www.eia.doe.gov     (Επίσημες Στατιστικές Ενέργειας από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ)

Εγγυήσεις Προέλευσης

1. Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου https://gocy.dsm.org.cy

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος