Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Ιστορική Αναδρομή

Συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης της Πολιτείας για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο.

Το έτος 2004 σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του ΔΣΜΚ και ο οργανισμός εξασκεί τις αρμοδιότητες του με βάση τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, Νόμος Ν.122 (Ι)/2003 της 25ης Ιουλίου 2003 και όλων των μετέπειτα τροποποιήσεων αυτού.

Σύμφωνα με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Τροποποιητικό Νόμο του 2012, Ν211(Ι)/2012 της 13ης Δεκεμβρίου 2012, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς μετονομάσθηκε σε Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και καθορίστηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Διευθυντής ΔΣΜΚ

Καθήκοντα Διευθυντή ΔΣΜΚ εκτελεί ο Δρ. Χρίστος  Τρίαρος, ο οποίος διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι ετών.

Ο Δρ. Χρίστος Τρίαρος διετέλεσε διευθυντικό  στέλεχος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι κάτοχος διδακτορικού του Πανεπιστημίου της Φλώριδας.  

Ο Δρ. Χρίστος Τρίαρος διαδέχθηκε τον Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη, ο οποίος διετέλεσε  Διευθυντής ΔΣΜΚ  από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2016.

Ο Δρ Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης διαδέχθηκε τον κ.Ανδρέα Λ. Θεοφάνους, ο οποίος διετέλεσε καθήκοντα Διευθυντή ΔΣΜΚ από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι το Μάρτιο του 2010.

Άδεια Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς

Η αίτηση για άδεια εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ΔΣΜΚ υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 19 Μαΐου 2004 και εγκρίθηκε από αυτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2004. Οι βασικές πρόνοιες της Άδειας αφορούν στη διεξαγωγή των υποχρεώσεων του ΔΣΜΚ σύμφωνα με το Νόμο.

Απο τις 17 Σεπτεμβρίου 2004 ο ΔΣΜΚ ανέλαβε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και τις Πρόνοιες της σχετικής Άδειας.

Μέλος του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E)

Η Κύπρος εντάχθηκε ως πλήρες μέλος του ETSO, προκατόχου του ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity), στις 5 Οκτωβρίου 2005.

Ο ETSO δημιουργήθηκε το 1999, ως η κατεξοχήν Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ανεξάρτητων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Την 1η Ιουλίου 2009 τον οργανισμό ETSO, διαδέχθηκε ο ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity). Όλες οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του ETSO μεταβιβάστηκαν στον ENTSO-E. Σήμερα, ο οργανισμός ENTSO-E απαριθμεί 41 μέλη από 34 χώρες.

Περισσότερα για την ιστορία του ENTSO-E αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα: www.entsoe.eu. Τα μέλη του ENTSO-E αναφέρονται σε αυτή τη σύνδεση: Μέλη του ENTSO-E.

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος