Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Βασικές Αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Βρίσκεστε στο Διαδικτυακό τόπο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Η συγκρότηση του ΔΣΜΚ προέκυψε από απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Οι βασικές Αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου είναι:

  • Η λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και η ευθύνη για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση του Συστήματος. Με σκοπό να  μπορεί να λειτουργεί με αντικειμενικότητα, ο ΔΣΜΚ, συντάσσει Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, οι οποίοι ρυθμίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις βασικές μεθόδους λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς.
  • Στα πλαίσια της λειτουργίας και της διαχείρισης της εμπορίας του ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ συντάσσει και εφαρμόζει Κανόνες Αγοράς, βάσει των οποίων γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.   
  • Η ετοιμασία μελετών που καθορίζουν το ύψος χρέωσης για τη σύνδεση και χρήση του Συστήματος Μεταφοράς από τους χρήστες. Οι χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς είναι επίσης υπόχρεοι να συνάψουν πρωτόκολλα ή συμβάσεις με το ΔΣΜΚ.
  • Η ετοιμασία Προβλέψεων Ζήτησης, Συνολικής Κατανάλωσης και Προβλέψεων της Μελλοντικής Συμπεριφοράς του Συστήματος Μεταφοράς.
  • Η διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς, βάσει των προβλέψεων συμπεριφοράς του για την επόμενη δεκαετία. Για το σκοπό αυτό, ο ΔΣΜΚ, μελετά και ετοιμάζει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Ματαφοράς.
  • Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται αδιάλειπτη παροχή σε όλους τους καταναλωτές.
  • Η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεχή βάση.
  • Η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών μετά από διαταραχές στο σύστημα Παραγωγής και Μεταφοράς, ώστε η διάρκεια των διακοπών παροχής να είναι η ελάχιστη δυνατή.  
 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος