Ελληνικά / English
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019
1

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προγραμματισμένες Εργασίες

 
<< Νοέμβριος 2019 Ιανουάριος 2020 >>
Δεκέμβριος 2019
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
 
 
 
 
 
 
1
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
2
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  20ΕΤΗΣ Συντήρηση Διακόπτη Ισχύος της Αναχώρησης "κολόσσι"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
3
Υποστ. ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  Συντήρηση εξοπλισμού μεταφοράς του Μ/Σ 1
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  20ΕΤΗΣ Συντήρηση Διακόπτη Ισχύος της Αναχώρησης "κολόσσι"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
4
Υποστ. ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ  20ΕΤΗΣ Συντήρηση Διακόπτη Ισχύος της Αναχώρησης "κολόσσι"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
5
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  20Ετής Συντήρηση του CB535 της Αναχώρησης "Αφροδίτη"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
6
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  20Ετής Συντήρηση του CB535 της Αναχώρησης "Αφροδίτη"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
7
Υποστ. ΑΛΑΜΠΡΑ  Συντήρηση Εξοπλισμού Μεταφοράς (Εφεδρικοί Ζυγοί)
Υποστ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  20Ετής Συντήρηση του CB535 της Αναχώρησης "Αφροδίτη"
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
8
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
9
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
10
Υποστ. ΟΜΟΝΟΙΑ  Συντήρηση Μ/Σ 2
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
11
Υποστ. ΟΜΟΝΟΙΑ  Συντήρηση Μ/Σ 1
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
12
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
13
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
14
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
15
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
Υποστ. ΠΡΩΤΑΡΑΣ  Αντικατάσταση Πινάκων Διακοπτών Μ.Τ.
16
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
17
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
18
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
19
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
20
Υποστ. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ  Αντικατάσταση Μετασχηματιστή Τ1 και ΕΤ1
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος