Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Δημοσιoποίηση Εγκεκριμένης Ενοποιημένης Έκδοσης 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την απόφαση Αρ. 315/2019, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, ενέκρινε τις προτεινόμενες από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου τροποποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού – Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0 οι οποίες, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.122(Ι)/2013 και οι τροποποιήσεις αυτού), θα τεθούν σε ισχύ με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού, η Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ χωρίς ωστόσο να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2019

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος