Ελληνικά / English
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαβούλευση Αρ.1/2019 Τροποποίηση Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 1/2019) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στην Έκδοση 5.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση consultationTDR@dsm.org.cy. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σχετικά Κείμενα


Κείμενο Διαβούλευσης Αρ.1/2019 ΚΜΔ (με track changes και σχόλια)
Κείμενο Διαβούλευσης Αρ.1/2019 ΚΜΔ (χωρίς track changes και σχόλια)
Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής Έκδοση 5.0.0 Ενοποιημένη
Υποστηρικτικό Κείμενο Διαβούλευσης ΚΜΔ

Έντυπο Υποβολής Σχολίων


Έντυπο Υποβολής Σχολίων
Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος