Ελληνικά / English
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαβούλευση Αρ.2/2019 Τροποποίηση Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης (Διαβούλευση Αρ. 2/2019) επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στις εκδόσεις 2.0.0 και 2.0.1 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένων.
 
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του επί των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων στον ΔΣΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση consultationTSR@dsm.org.cy. Εναλλακτικά, σχόλια ή εισηγήσεις μπορούν να σταλούν στον ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος ή στο τηλεομοιότυπο 22611666. Τα σχόλια ή εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το Έντυπο Υποβολής Σχολίων και να παραληφθούν από τον ΔΣΜΚ το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:00.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ (www.dsm.org.cy) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σχετικά Κείμενα


Εγκεκριμένη Έκδοση 2.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
Εγκεκριμένη Τροποποιητική Έκδοση 2.0.1 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού
Προσχέδιο Ενοποιημένης Έκδοσης 2.1.0 των ΚΑΗ στο οποίο φαίνονται οι αλλαγές (track changes)
Προσχέδιο Ενοποιημένης Έκδοσης 2.1.0 των ΚΑΗ με ενσωματωμένες τις αλλαγές (τελικό κείμενο)
Υποστηρικτικό Κείμενο Διαβούλευσης Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Έντυπο Υποβολής Σχολίων


Έντυπο Υποβολής Σχολίων
Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης


Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος