Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Εβδομαδιαία Επάρκεια Παραγωγής του Συστήματος κατά την Χειμερινή Περίοδο 2020

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

21/02/2020 -  Ενόψει της περιόδου από 30/12/2019 - 30/03/2020, ο ΔΣΜK έχει ετοιμάσει σχέδιο δυναμικής παρακολούθησης της Εβδομαδιαίας Επάρκειας Παραγωγής για ενημέρωση του Κύπριου καταναλωτή και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων μέσω της ιστοσελίδας του ΔΣΜK.

Με βάση την πρόγνωση και κατάταξη  της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα (Γραφική Παράσταση 1 - 2020_1-13.pdf) επιλέγεται η αντίστοιχη πρόγνωση της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος για ήπιες, κανονικές ή ακραίες καιρικές συνθήκες (Γραφική Παράσταση 2Α, 2Β, 2Γ- Week 01-14 2020.pdf).

Η επιλογή της πρόγνωσης της Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος καθώς και της Συνολικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος καταχωρείται στη Γραφική Παράσταση 3 - Δείκτης Επάρκειας 2020.pdf. Στη συνέχεια, με τη συμπλήρωση της υπό παρακολούθηση εβδομάδας γίνεται καταχώρηση της Πραγματικής Εβδομαδιαίας Μέγιστης Παραγωγής Ισχύος καθώς και της Πραγματικής Ικανότητας Παραγωγής Ισχύος του Συστήματος. Σημειώνεται ότι για την αντιστοιχία των εβδομάδων και των ημερομηνιών γίνεται παραπομπή στον Πίνακα 1 - weeknumber 2020.pdf.

Με αυτό τον τρόπο, η διακύμανση της παραγωγής ισχύος καθώς και της ικανότητας παραγωγής του Συστήματος παρακολουθείται συνεχώς και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η επάρκεια παραγωγής του Συστήματος. Στη Γραφική Παράσταση 3 - Δείκτης Επάρκειας 2020.pdf παρουσιάζεται η Εβδομαδιαία Διακύμανση της Προβλεπόμενης Ζήτησης για Aκραίες Kαιρικές Συνθήκες σε συνάρτηση με την Εβδομαδιαία Διαθέσιμη Ικανότητα Παραγωγής Ισχύος για το 2020.

 

 

 

 

 

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος