Ελληνικά / English
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αρ. 1/2019

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ(ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΙΚΟ)

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου διενεργεί Διαγωνισμό για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Οικονομικούς Φορείς για παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου (Λογισμικό και Υλισμικό).


Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy).

Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, απαντήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού θα γίνονται μόνο μέσω του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), γι’ αυτό οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο εν λόγω Σύστημα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για οποιαδήποτε βοήθεια για υποστήριξη στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019, ώρα 13:00.

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος