Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Νομική Ταυτότητα ΔΣΜΚ

Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προέκυψε, από την απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 96/92/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καλούνται όλα τα κράτη μέλη, να προβούν σε τέτοια μέτρα ούτως ώστε να απελευθερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός με τη λειτουργία ανεξάρτητων παραγωγών. Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την ετοιμασία και εισαγωγή του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, Ν.122(I)/2003, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Ιουλίου 2003.

Ο ΔΣΜΚ σύμφωνα με τη Νομοεθσία είναι "Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου".

Στο Άρθρο 61 του Νόμου,  καθορίζονται οι ακόλουθες αποκλειστικές αρμοδιότητες για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου:

Τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς

 • Τη διασφάλιση της ανάπτυξης και συντήρησης ενός ασφαλισμένου, αξιόπιστου, οικονομικά βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφοράς
 • Τη διερεύνηση και προώθηση οποιασδήποτε προοπτικής για τη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς με άλλα συστήματα μετά από εντολή του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Τη διασφάλιση της διάθεσης παροχής όλων των υπηρεσιών παραγωγής και άλλων υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίες για να ασκήσει τις αρμοδιότητες του όπως καθορίζονται στην παράγραφο (1)
 • Τη λειτουργία ενός συστήματος κατανομής του φορτίου και χρήσης του συστήματος μεταφοράς, με αντικειμενικά, χωρίς διακρίσεις, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, σύμφωνα με:
  • τους όρους που περιέχονται στην άδεια που χορηγείται
  • τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
  • τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας του ηλεκτρισμού σύμφωνα με τους πιο πάνω αναφερόμενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
 • Τη χρέωση για τη σύνδεση και χρήση του συστήματος μεταφοράς
 • Την πρόταση όρων και τη σύναψη πρωτοκόλλων ή συμβάσεων για τη σύνδεση με το σύστημα μεταφοράς και για τη χρήση του, με όλους εκείνους που χρησιμοποιούν και επιζητούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα μεταφοράς.
 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος