Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο ΔΣΜΚ συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Δημόσια Πολιτική του ΔΣΜΚ για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Δ.01)

Διαδικασία Εξέτασης Αιτημάτων – Προσωπικά Δεδομένα

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος – Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΣΜΚ στην ταχυδρομική διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, CY2057, Στρόβολος, Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@dsm.org.cy για οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, απορία ή προβληματισμό σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος