Ελληνικά / English
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
1
 
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δημόσια Διαβούλευση για το τροποποιημένο προσχέδιο Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Ημερομηνία Έκδοσης:Μάρ. 18, 2016

Πατήστε εδώ για μεγένθυνση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για το τροποποιημένο προσχέδιο Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης των τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 01/2015, ο ΔΣΜΚ πραγματοποίησε  Δημόσια Παρουσίαση των Κανόνων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.

Το πρόγραμμα της παρουσίασης άρχισε με χαιρετισμό του Υπουργού Ενέργειας που αναγνώστηκε από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δρ. Στέλιο Χειμώνα. Στο χαιρετισμό του Υπουργού Ενέργειας τονίσθηκε ότι η παρουσίαση των τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς αποτελεί το σημαντικότερο βήμα προς επίτευξη του στρατηγικού στόχου που έθεσε η πολιτεία για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στο χαιρετισμό του Υπουργού αναφέρθηκε μια σειρά ενεργειών του Υπουργείου για τη παροχή πόρων και τεχνικής βοήθειας προς το ΔΣΜΚ για υλοποίηση του πιο πάνω στόχου.

Ακολούθησε μια απαρίθμηση μέτρων που πήρε το Υπουργείο για την προώθηση των ΑΠΕ και τέλος ζήτησε από όλους τους συμμετέχοντες την ενεργή συμμετοχή τους στη Δημόσια Διαβούλευση.

Προσφωνώντας την Δημόσια Παρουσίαση ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς επεξήγησε την ανάγκη για τη βέλτιστη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δρ. Πουλλικκάς ανάφερε ότι το νέο Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς δίνει έμφαση στην ασφάλεια εφοδιασμού, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά. Τόνισε την πρωταρχική έγνοια και υποχρέωση της ΡΑΕΚ για τη παροχή  ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Για την επίτευξή των πιο πάνω στόχων ο Δρ. Πουλλικάς επεσήμανε την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων ειδικά σε ανθρώπινο  δυναμικό τόσο στη ΡΑΕΚ όσο και στο ΔΣΜΚ.

Κλείνοντας κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται μέσα από τη Δημόσια Διαβούλευση για να υποβάλουν τις δικές τους εποικοδομητικές προτάσεις.

Ακολούθησε χαιρετισμός του Διευθυντή ΔΣΜΚ Δρ. Χρίστου Χριστοδουλίδη. Ο Δρ. Χριστοδουλίδης ανάφερε ότι η Δημόσια Παρουσίαση είναι μια από σειρά εκδηλώσεων που ο ΔΣΜΚ οργάνωσε στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και αναφέρθηκε στα υποστηρικτικά κείμενα για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν το κείμενο των νέων Κανόνων.

Διαβεβαίωσε την ετοιμότητα του ΔΣΜΚ για να ακούσει και να εξετάσει όλα τα σχόλια των ενδιαφερόμενων μερών.

Τόνισε ότι κατά τη συγγραφή των κανόνων  λήφθηκε υπόψη η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού εμπορικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πραγματικότητα της Κύπρου ως ένα μικρό και απομονωμένο σύστημα με ένα συμμετέχοντα με πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς όσο και τις αναμενόμενες εξελίξεις στο τομέα ηλεκτρισμού και την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ.

Κάλεσε στην συνέχεια τους αρμόδιους φορείς να συνδράμουν τον ΔΣΜΚ για να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του όλου έργου.

Ακολούθησε παρουσίαση από τη σύμβουλο της εταιρείας Correggio Consulting, κα Κατερίνα Καραλή για τα βασικά ζητήματα των Κανόνων Αγοράς και τη μεθοδολογία υποβολής  αποτελεσματικών σχολίων. Οι υπηρεσίες της εταιρείας Correggio Consulting εξασφαλίστηκαν στα πλαίσια της τεχνικής στήριξης της Ε.Ε. για την λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς στην Κύπρο.

Το κύριο μέρος της Παρουσίασης έγινε από το Δρ. Άλεξ Παπαλεξόπουλλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ECCO Consulting International, η οποία υποστηρίζει το ΔΣΜΚ στη διαμόρφωση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και αφορούσε στην παρουσίαση του τροποποιημένου προσχεδίου των Κανόνων Αγοράς.

Η παρουσίαση έκλεισε με ερωτήσεις και σχόλια των συμμετεχόντων.

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου, ο ΔΣΜΚ οργάνωσε ολοήμερο Εργαστήριο στο οποίο προσκλήθηκαν εκπρόσωποι ενδιαφερομένων μερών, (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ υπό τις ιδιότητες της ως Ιδιοκτήτης του Δικτύου, Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, Παραγωγός και Προμηθευτής, Ανεξάρτητοι Παραγωγοί ΑΠΕ, ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί, Προμηθευτές και Καταναλωτές) στο οποίο επεξηγήθηκαν με λεπτομέρεια οι πρόνοιες των τροποποιημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 7-11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με ομάδες ενδιαφερομένων μερών στις οποίες οι συμμετέχοντες έτυχαν περαιτέρω ενημέρωσης για θέματα των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού στον τομέα τους και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να επιλυθούν ερωτήματα με το ΔΣΜΚ και τους σύμβουλους του σε επιμέρους θέματα που τους απασχολούν.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα συνεχιστεί με τη συλλογή και επεξεργασία των σχολίων  και παρατηρήσεων των συμμετεχόντων και την βολή τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς.

 

ΔΣΜΚ

18 Μαρτίου 2016

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος