Ελληνικά / English
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Ανοικτές Προσφορές

Δεν υπάρχουν Ανοικτές Προσφορές
 
 
 
Διαγωνισμοί & Προσφορές
 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Διαγωνισμοί & Προσφορές

Ο ΔΣΜΚ προκηρύσσει κατά καιρούς διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και Υπηρεσιών. Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και διενεργούνται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα προκήρυξης. Οι προσφοροδότες μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα προκήρυξης σε εκτυπωμένη μορφή από τα γραφεία του ΔΣΜΚ ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ.

Σε αυτόν τον Τομέα

 
© 2020 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος